Секције

У оквиру школе постоје секције и ваннаставне активности у чији рад су укључени ученици свих узраста. Кроз дружење и активан рад ученици развијају своја интересовања и способности и постижу запажене резултате на конкурсима и такмичењима. Током читаве године у школи се организује низ активности и спортских манифестација, где ученици на најбољи начин могу да испоље своју креативност и таленте, покажу своју хуманост и жељу да активно учествују у животу своје школе. 

 

Школски часопис

Ученички парламент

Календар

Документација школе

 

Летопис 2020/21.год

Распоред часова

Распоред звона

есДневник