Мисија и визија

МИСИЈА

         Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима, без  обзира где се школа налази, односно где се образовање и васпитање одвија. Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито промовишу једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављају свим врстама дискриминације и насиља. Развијамо дух толеранције и школе без насиља. Афирмишемо знање и креативност ученика, лични развој ученика и наставника, уз уважавање индивидуалних карактеристика.

ВИЗИЈА

         Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика.

 

Школски часопис

Кутак за родитеље

еВежбаоница

Распоред звоњења

ЗУОВ

Naši programi akreditovani u ZUOV | Centar za zdravlje, vežbanje i sportske  nauke

Документација школе

 

Распоред часова 1-4

Распоред часова 5-8

есДневник

Заштита података о личности

Ученички парламент

Критеријуми оцењивањa

Календар